Leskovac Vesti

Odložite plaćanje poreza do 60 meseci

Odložite plaćanje poreza do 5 godina

Leskovac – Gradska uprava za finansije grada Leskovca – Odsek lokalne poreske administracije obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda, da na osnovu izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Lokalna poreska administracija na zahtev poreskog obveznika može odložiti plaćanje glavnog poreskog duga do 2.000.000 dinara bez kamate za pravna lica i do 200.000 dinara za fizička lica, sa stanjem na dan 4. mart 2016. godine, najduže do 60 mesečnih rata uz otpis 100% kamate.
Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga na rate može da se podnese Lokalnoj poreskoj administraciji najkasnije do 4. jula 2016. godine. Dakle, svi obveznici koji tokom reprograma izmire u odgovarajući broj rata glavni dug, stiču pravo na otpis celokupne kamate koju duguju na dan 4. mart 2016. godine.
Obaveštavaju se obveznici poreza na imovinu i naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine da je u toku podela rešenja za 2016. godinu, navodi se u saopštenju Gradske uprave za finansije grada Leskovca.