Bujanovac Vesti

Odluka koja izaziva sukobe

Trg Karađorđa Petrovića u Bujanovcu ubuduće će se zvati trg Skenderbega. Ovo su odlučili odbornici Skupštine opštine Bujanovac, nakon višečasovne rasprave.

Bujanovac – Odbornici koji su glasali za ovakvu odluku zaboravili su istorijsku činjenicu da promena imena ulica ili trgova u jednoj višenacionalnoj sredini kakva je Bujanovac treba da ima apsolutnu većinu svih odbornika, a ne samo jednonacionalnu, kako je ovde slučaj. Srpski odbornici nisu, naravno, glasali za odluku da se glavni trg u Bujanovcu preimenuje u trg jednog stranog državljanina.
Kako se Bujanovac nalazi u Srbiji, normalno je da nosi ime nekog srpskog velikana a ne stranca. Uostalom kakve veze sa Bujanovcem i Srbijom ima Skenderbeg.
Treba podsetiti gradonačelnika Kamberija da ako uopšte postoji ulica u SAD sa imenom Skenderbeg, da i Priština ima i spomenik i ulicu Bila Klintona. To znaci da ako u Tirani ima trg Karadjordja onda je za očekivati i recipročnu reakciju.
Ovakva, reklo bi se, nerazumna i u svojoj suštini opasna odluka treba da kod političara koji su dugo u toj materiji kakvi su Kamberi i Musliu izazove pozornost na moguće posledice ovakve odluke. Sa pravom će stanovništvo srpske nacionalnosti biti nezadovoljno promenom imena koje je višedecenijsko, a cilj političkog delovanja svih, pa i onih koji su iz manjinske zajednice treba da bude zajednički život bez trzavica i bez omalovažavanja bilo koga i uz uvažavanje istorijskih ličnosti, koji su za srpski narod u svojoj zemlji i na svojoj grudi nezamenljive, a koriste se od strane manjinske zajednice kako bi dobile još neku šaku svojih glasača, bez obzira na posledice.