Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Vesti

Održana 16. sednica SO Lebane

16. sednica SO Lebane, sa 16 tačaka dnevnog reda, održana je danas. Na dnevnom redu bilo je niz odluka i iveštaja o radu ustanova i Javnih preduzeća, ali i izmene i dopune odluke o budžetu opštine Lebane, kao i izmene i dopune plana Javnih nabavki za tekuću godinu.

Pored ovih odluka obdbornici su raspravlajli i o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samopuprave. Četvrta tačka dnevnog reda odnosila se na odluku o dodeljivanju tradiconalnih osmonovembarskih priznanja povodom dana opštine, a ko su sve dobitnici ovogodišnjih priznanja pisaćemo u posebnom članku.

 

Obbornici su usvojili i odluku kojom se pristupa promeni Statuta opštine Lebane, za šta je formirana tročlana komisija koja će dati svoj predlog za novi Statut opštine Lebane. Usvojena je i odluka o zonama u opštini Lebane, prema kojoj će Lebane biti podeljenjo na  tri zone i na osnovu toga utvrđeni su koeficijineti za obračun poreza za svaku zonu, dok se pod desetom tačkom našla odluka o prosečnoj ceni nepokretnosti u svakoj zoni.

Odbornici su dali i saglasnost na izveštaj o radu PU „Dečja raodst“ Lebane, a takođe usvojena je i nova mreža ove obrazovne ustanove, koa i godišnji plan rada za 2017. i 2018. godinu.

Razrešeni su i menovani novi članovi Upravnog i Školskog odbora dečjeg vrtića, STŠ „Vožd Karađorđe i Gimnazije.

Sednica je završena odborničkim pitanjima, a po ovoj tački diskutovala je odbornica Ljiljana Cvetković koja je ukazala na probleme sa javnom rasvetom u selu Pertate.