Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Održana 27. sednica Gradskog veća u Leskovcu

Većnici su na danas održanoj sednici razmatrali i usvojili Predlog Odluke o završnom računu grada Leskovca za 2020. godinu. Kako je u obrazloženju kazala šef Odeljenja za finansije Marija Milosavljević na osnovu završnog računa ukupno ostvareni prihodi i primanja u prošloj godini iznose 4 milijarde 150 miliona i 470 hiljada i 150 dinara, što predstavlja izvršenje od 91,1 odsto. U strukturi rashoda završni račun, kako je dodala Milosavljevićeva iznosi 4 milijarde i 30 miliona 639 hiljada dinara što predstavlja 88,5 procenata.

Ona je naglasila da je u konsolidovanom završnom računu budžeta iskazan suficit u iznosu od 16 miliona i 575 hiljada dinara kao razlika između ostvarenih tekućih primanja nastalih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupno izvršenih tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine.
Ovaj račun pokazuje da je u grupi prihoda najzastupljeniji porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji su ostvareni u iznosu od milijardu i 655 miliona i 567 hiljada dinara.

Na rashodnoj strani najveći su tekući u iznosu od 3 milijarde i 338 miliona i 308 hiljada i 198 dinara. Najviše su na rashodnoj strani zastupljeni rashodi za zaposlene koji učestvuju sa 28,5 procenata.
Na ovoj sednici razmatran je i usvojen i Predlog odluke o jednostranom raskidu Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Kako je kazala, šef Odeljenja za imovinsko pravne poslove ovaj raskid predložilo je Gradsko pravobranilaštvo uz obrazloženje da se zemljište više od 10 godina ne obrađuje u da šteti i susednim parcelama jer je veoma zapušteno.

Na sednici je data saglasnost i JKP Grdelica na dopunu cenovnika usluga koje se odnose na usluge letnjeg održavanja kao što su potkresivanje drveća pored puta i košenje trave i održavanje jarkova puta na teritoriji Grdelice i Predejana.

Većnici su na ovoj sednici dali i saglasnost na Rešenje kojim se otuđuje zemljište u javnoj svojini grada neposrednom pogodbom u korist Miodraga Milosavljevića iz Leskovca u ulici br. 8 u naselju Rade Žunić.

infocentarjug.rs