Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Održana 43. sednica Saveta za razvoj grada Leskovca

Na danas održanoj 43. sednici Saveta za razvoj grada Leskovca, razmatrana su sledeća pitanja iz rada lokalne samouprave:

  1. Razmatranje Izveštaja o realizaciji projekata razvoja grada Leskovca sa Akcionim planom 2015-2020. godina,
  2. Razmatranje Izveštaja o realizaciji i efektima Programa podrške preduzetništavu u 2019. i 2020. godini,
  3. Razmatranje Analize upitnika-anketiranje privrede,
  4. Razmatranje problema i inicijativa privrednika u saradnji sa republičkim institucijama.

Nakon razmatranja pomenutih izveštaja, članovi Saveta za razvoj grada Leskovca, dali su predloge i sugestije u cilju daljeg unapređenja razvoja grada i uslova za razvoj pozitivne ekonomske klime, na čemu organi grada Leskovca kontinuirano rade.

Po pitanju podrške preduzetništvu u 2019. i 2020. godini, Savet je predložio da se pojačaju aktivnosti u pripremi infrastruktrure za domaće preduzetnike, kako bi unapredili uslove za razvoj. Anketiranje privrednika je pohvaljeno uz inicijativu, da se češće obilaze privrednici, pogotovu pre pripreme planskih razvojnih dokumentata i da se na osnovu interesovanja privrednika ubrzaju projekti koji će stvoriti uslove za realizaciju poslovnih ideja i projekata razvoja preduzetništva.

Dat je predlog da se ubrzaju aktivnosti na novim lokacijama za industrijske zone i da se planski sublimira priprema istih sa opremanjem komunalnom infrastrukturom.

Savet za razvoj grada će analizirati iznete ideje i sugestije privrednika kako bi se nastavio pozitivan trend privrednog razvoja grada Leskovca, navodi se u saopštenju.

infocentarjug.rs