Blace Jug Srbije Kuršumlija Lebane Medveđa Sijarinska banja Toplički okrug Vesti

Održana četvrta „Džipijada“ na Radanplanini

Tradicionalna četvrta po redu „Džipijada“ na Radan planini održana je 05. novembra 2017. godine. Ovu promotivnu vožnju terenskim vozilima organizovali su Turistička organizacija Lebane, Klub 4*4 Justinijana Prima i Turistički klaster Radanskog područja koji obuhvata teritorije pet opština koje okružuju Radan planinu, (Bojnik, Lebane, Medveđa, Kuršumlija i Prokuplje), kako bi ukazali na potrebu izgradnje putne infrastrukture.

Oko 100 učesnika Džipijade, sa 30 terenskih vozila, obišli su Caričin grad, Đavolju Varoš i Prolom Banju u okviru maršrute koja se kretala putem Caričin grad – Ivanje – Begovića grob – Gajtanska vrata – Đake – Đavolja Varoš – Rudare – Prolom Banja – Caričin grad.
Učesnike ovogodišnje Džipijade u Đavoljoj Varoši dočekao je predsednik Opštine Kuršumlija – Radoljub Vidić i predsednik Upravnog odbora „Radan klastera“ – Dragan Simić.

   

Klaster je osnovan u cilju promovisanja turističkih i kulturnih potencijala pomenutih opština. Deo planinskog područja Radan, Vlada Republike Srbije stavila je pod zaštitu kao Park prirode „Radan“, koje se svrstava u I kategoriju zaštićenog područja međunarodnog i nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja (Službeni glasnik br 91, od 10. oktobra 2017. godine).
Park prirode „Radan“ pod zaštitom je radi očuvanja geološke, biološke i predeone raznovrsnosti, a naročito očuvanja raznovrsnih oblika vulkanskog reljefa – Lecko andezitskog masiva, najvišeg i najvećeg vulkanskog kompleksa u Srbiji; Klisure: Velike Kosanice, Gajtanske reke, Borinske reke i Sokolov vis; hidroloških i hidrogeoloških pojava (bifurkacija Delivode i termomineralne vode Prolom Banje); šumskih staništa; staništa i populacija divlje flore i faune; karakterističnih prirodnih predela i kulturno-istorijskog nasleđa specifičnog po vremenu nastanka, stepenu očuvanosti i kulturnoj vrednosti.