Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Vesti

Održana prezentacija nacrta Planova detaljne regulacije „Šumanka“, „Krivača“ i „Jaruge“

Na osnovu Odluke o izradi Plana detaljne regulacije radne zone „Šumanka“ u Lebanu, Odluke o izradi Plana detaljne regulacije zone stanovanja srednje gustine B3 „Krivača“ u Lebanu i Odluke o izradi Plana detaljne regulacije zone stanovanja visoke gustine A1 „Jaruge“ u Lebanu održaće se:

  1. JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE RADNE ZONE „ŠUMANKA“;
  2. JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZONE STANOVANJA SREDNJE GUSTINE B3 „KRIVAČA“;
  3. JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZONE STANOVANJA VISOKE GUSTINE A1 „JARUGE“.
Nacrt Planova detaljne regulacije „Šumanka“, „Krivača“ i „Jaruge“ biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 09,00 do 15,00 časova u sali Skupštine opštine Lebane. Nadležni organ Opštinske uprave, opštine Lebane u saradnji obrađivačem planova Urbopolis D.O.O. iz Beograda, organizovala je javnu prezentaciju nacrta Planova detaljne regulacije „Šumanka“, „Krivača“ i „Jaruge“, u sali Skupštine opštine Lebane danas 08.12.2017.
Opštinska uprava Lebane, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne, komunalno-građevinske, stambene i inspekcijske poslove sprovodi oglašavanje odnosno stara se o izlaganju materijala planova.
Fizička i pravna lica primedbe i sugestije na pripremljene nacrte Planova mogu dostaviti u pisanoj formi, na pisarnici Opštinske uprave ili poštom Opštinskoj upravi Lebane, Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne, komunalno-građevinske, stambene i inspekcijske poslove, ul. Cara Dušana br. 116, 16230 Lebane, sa naznakom „ZA ŠUMANKU, KRIVAČU I JARUGE“, ili u elektronskoj formi na e-mail: urbanizam@lebane.org.rs, u toku trajanja javnog uvida od 30 dana, zaključno sa 18.12.2017. godine.
Neophodni materijal za javni uvid o Planovima detaljne regulacije „Šumanka“, „Krivača“ i „Jaruge“ možete preuzeti na web strani opštine Lebane na sledećem linku: www.lebane.org.rs.
Svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja obavljaju uvid u izloženi materijal, stručna služba ispred nosioca izrade Planova pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima.
Po završenom javnom uvidu nosilac izrade planskog dokumenta pripremiće izveštaj, koji će se usvajati na javnoj sednici Komisije za planove, 19.12.2017. godine.

Izvor: Opština Lebane