Lebane Vesti

OGLAS ZA RANI JAVNI UVID U PLAN DETALJNE REGULACIJE "CARIČIN GRAD"

RANI JAVNI UVID U PRIPREMLjENI MATERIJAL KAO POČETNA FAZA – KONCEPTUALNO PLANSKO REŠENjE ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE KULTURNO-ISTORIJSKOG I TURISTIČKOG KOMPLEKSA „CARIČIN GRAD“, ODRŽAĆE SE U TRAJANjU OD 09.12.2016.GODINE DO 23.12.2016. GODINE

U skladu sa Pravilnikom o sadržini načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl. glasnik RS“, br.64/2015), pripremljeni materijal kao početna faza – konceptualno plansko rešenje za izradu Plana detaljne regulacije kulturno-istorijskog i turističkog kompleksa “Caričin grad“ biće izložen na rani javni uvid svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 časova u sali Skupštine opštine Lebane, ul. Cara Dušana br.116.
Materijal za rani javni uvid biće postavljen i na sajtu opštine Lebane www.lebane.org.rs. Opštinska uprava Lebane, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne, komunalno-građevinske, stambene i inspekcijske poslove sprovodi oglašavanje odnosno stara se o izlaganju materijala za predmetni plan.
Fizička i pravna lica primedbe i sugestije na pripremljeni materijal kao početna faza – konceptualno plansko rešenje za izradu Plana detaljne regulacije kulturno-istorijskog i turističkog kompleksa “Caričin grad“ mogu dostaviti u pisanoj formi Opštinskoj upravi Lebane, Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne, komunalno-građevinske, stambene i inspekcijske poslove, ul. Cara Dušana br. 116, 16230 Lebane sa naznakom „ZA CARIČIN GRAD“, ili u elektronskoj formi na e-mail: pdr.caricingrad@lebane.org.rs, u toku trajanja javnog uvida od 15 dana, zaključno sa 23.12.2016. godine.
Neophodan materijal za rani javni uvid o Planu detaljne regulacije kulturno-istorijskog i turističkog kompleksa “Caričin grad“ možete preuzeti na web strani opštine Lebane na sledećem linku: www.lebane.org.rs/pdrcaricingrad/.
Svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja obavljaju uvid u izloženi materijal, stručna služba ispred nosioca izrade Plana pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima.
Po završenom ranom javnom uvidu nosilac izrade planskog dokumenta pripremiće izveštaj po obavljenom ranom javnom uvidu, koji usvaja Komisija za planove opštine Lebane.