Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Srbija Vesti

Omladina Povereništva SNS-a Lebane obeležila danas Međunarodni dan mladih

U centru Lebana, ispred stranačkih prostorija, omladina Povereništva Srpske napredne stranke Lebane obeležila je danas Međunarodni dan mladih.
Ovaj važan datum ukazuje na značaj i ulogu mladih ljudi u društvu, kao i da mlade podstakne da organizuju aktivnosti kako bi skrenuli pažnju javnosti na svoj položaj. Učesnici su imali štand na kojem su delili reklamni materijal sa porukom „Mladi su zakon“ – “ Aktiviraj se i ti!

Međunarodni dan mladih obeležava se svake godine 12. avgusta, skrećući pažnju mladih na pitanja mladih i slaveći potencijal mladih kao partnera u današnjem globalnom društvu.

Godine 1965., u rezoluciji 2037 (XX), Generalna skupština usvojila je Deklaraciju o promicanju među mladima ideala mira, uzajamnog poštovanja i razumijevanja među narodima.

Od 1965. do 1975. i Generalna skupština i Ekonomsko i socijalno veće isticali su tri osnovne teme na polju mladih: participacija, razvoj i mir. Naglašena je i potreba za međunarodnom politikom prema mladima.

Generalna skupština je 1979. godine rezolucijom 34/151 proglasila 1985. Međunarodnom godinom mladih: participacija, razvoj, mir.

1985. godine, rezolucijom 40/14, Skupština je odobrila smernice za dalje planiranje i odgovarajuće praćenje na polju mladih. Smernice su značajne po njihovom fokusu na mlade ljude kao široku kategoriju koja obuhvata različite podskupine, a ne jedan demografski entitet. Oni daju predloge za specifične mere za rešavanje potreba kao što su mladi sa invaliditetom, ruralna i urbana omladina i mlade žene.

U decembru 2009. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Rezoluciju 64/134 proglašavajući godinu koja počinje 12. avgusta 2010. Međunarodnom godinom mladih, pozivajući vlade, civilno društvo, pojedince i zajednice širom sveta da podrže aktivnosti na lokalnom i međunarodnom nivou kako bi obežile događaj. Godina će se poklopiti sa 25. godišnjicom prve Međunarodne godine mladih 1985. godine.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija podržala je 17. decembra 1999. godine u svojoj rezoluciji 54/120 preporuku Svetske konferencije ministara odgovornih za mlade (Lisabon, 8.-12. Avgusta 1998.) da se 12. avgust proglasi Međunarodnim danom mladih.

Skupština je preporučila da se organizuju aktivnosti javnog informisanja kako bi se podržao Dan kao način za promociju bolje svesti o Svetskom programu akcije za mlade, koji je Generalna skupština usvojila 1996. godine (rezolucija 50/81).

Rezolucija Veća sigurnosti 2250 o mladima, miru i sigurnosti predstavlja dosad neviđeno priznanje hitne potrebe za angažiranjem mladih graditelja mira u promicanju mira i suzbijanju ekstremizma i jasno postavlja mlade kao važne partnere u globalnim naporima.

Kraj