Lebane Vesti

Opasne bakterije u bunaru u crkvenom dvorištu

U bunaru koji se nalazi u dvorištu lebanskog hrama Usekovanje glave Sv.Jovana Krstitelja pronađene su opasne bakterije koje mogu ugroziti zdravlje ljudi.

Lebane – Nakon što je u bunaru u crkvenom dvorištu u Lebanu pronađen leš psa Zavod za javno zdravlje Leskovac izvršio je uzorkovanje vode i utvrdio je da su u vodi prisutne bakterije fekalnog porekla koje mogu ugroziti zdravlje ljudi. Bunar je higijenski potpuno neispravan jer je konstatovan povećan broj nitrata i nitrita, potom koliformnih bakterija fekalnog porekla, takođe je u vodi povećan broj bakterije streptokoka fekalnog porekla kao i Aerobno mezofilnih bakterija.
U izveštaju Zavoda za javno zdravlje u koji je Info centar juga imao uvid stoji da saglasno Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće prisustvo ovih bakterija u vodi može ugroziti zdravlje ljudi i voda iz ovog bunara se ne sme koristiti bez prethodnog tretmana bunara.
U izveštaju stoji da se preporučuje najpre čišćenje i pranje zidova bunara, potom hiperhlorisanje vode u bunaru i dezinfekcija tom vodom zidova bunara. Kao predlog stoji da se u vodi stavi 100 do 200 puta veća količina hlora i nakon 24 do 48 sati od stavljanja hlora tom vodom oprati zidove bunara i potom bunar treba opet iscrpeti.
Kada se bunar opet napuni vodom treba postepeno hlorisati vodu tako što će u vodi biti hlor u količini od 0,2 do 0,5 mg. Kada se sve to uradi opet treba proveriti ispravnost vode u ovlašćenoj ustanovi.
Podsetimo da je bunar zagađen jer je nepoznati počinilac bacio leš psa u bunar. Vodu iz tog bunara su pila i deca koja se svakodnevno igraju u parku koji se takođe nalazi u dvorištu crkve.
Po rečima dr Jadranke Krasić, epidemiologa ZZJZ građani i deca koji su pili vodu sa česme ili iz bunara u kojem je bio leš psa ukoliko nemaju nikakvih simptoma odnosno bolova u stomaku, mučnine, povraćanje ili dijareju ne treba da se obrćaju lekaru, ali ukoliko se pojavi neki od navedenih simptoma obavezno se javiti lekaru u Domu zdravlja u Lebanu. Ona ističe da za sada nema nikakvih naznaka epidemije crevnih zaraznih boleseti na teritoriji opštine Lebane, ali obzirom na novonastale okolnosti situacija će se pratiti.
Dr Jadranka Krasić podeseća da građani ne bi trebalo da piju vodu iz bunara koji nisu ispitani i testirani od starne ovog zavoda. „U našem zavodu se radi ispitivanje vode iz bunara i drugih izvora i građani da bi bili sigurni mogu odneti uzorak na ispitivanje kako bi bili sigurni da piju zdravu vodu“ podvlači dr Krasić.