Bojnik Vesti

Opština Bojnik pomaže razvoj stočarstva

Fond za razvoj poljoprivrede opštine Bojnik nastavio je sa robnim kreditiranjem poljoprivrednih proizvođača i u 2016. godini. U tu svrhu fond za razvoj poljoprivrede opštine Bojnik je poljoprivrednim proizvođačima podelio umatičenu žensku telad simentalske rase sa obavezom vraćanja prvog ženskog teleta nakon njihovog teljenja.

Bojnik – Cilj ove akcije bio je da se pomogne poljoprivrednim proizvođačima da poboljšaju stočni fond. 
U štali poljoprivrednog proizvođača Daliborke Malović iz Savinca, 4. juna ove godine, otelila se junica koju je Daliborka dobila iz Programa robnog kreditiranja Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Bojnik.

Tele 001

Junica je otelila zdravo žensko tele koje je Daliborka vratila Fondu za razvoj poljoprivrede opštine Bojnik dana 16.08.2016 godine, a Stručna služba Fonda je preuzeto tele dodelila sledećem poljoprivrednom proizvođaču a to je Ilić Milan iz Kacabaća, objavio je zvanični sajt opštine Bojnik.