Jablanički okrug Lebane Oglasi Srbija Vesti

Opština Lebane raspisala Javni oglas za davanje u zakup lokacije za postavljanje montažnih objekata-kioska

I RASPISUJE SE Javni oglas za davanje u zakup lokacije za postavljanje montažnih objekata-kioska na površinama javne namene putem prikupljanja pisanih ponuda i čini sastavni deo ove Odluke.

II Javnim oglasom su obuhvaćene sve lokacije koje su predviđene Planom postavljanja privremenih objekata-kioska i letnjih bašti na površinama javne namene opštine Lebane 06 Broj:351-66/1 od 28.05-2021.godine.

III Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa.

IV Postupak po javnom oglasu sprovešće Komisija za davanje u zakup lokacija za postavljanje montažnih objekata-kioska na površinama javne namene, na teritoriji opštine Lebane, putem prikupljanja pisanih ponuda, koju je formiralo opštinsko veće opštine Lebane.

V Javni oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Lebane, oglasnoj tabli JP ,,Lebane“ i na internet stranici opštine Lebane.

 

infocentarjug.rs