Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa Sijarinska banja

Opština Medveđa potpisala Protokol o prekograničnj saradnji sa Bugarskom

Interreg-IPA program Bugarska-Srbija nastavlja finansiranje projekata prekogranične saradnje, u pograničnom regionu.U okviru ovog poziva, biće finansirani projekti u oblastima održivog turizma (turistička atraktivnost, prekogranični turistički proizvod, direktna saradnja među ljudima i umrežavanje), mladi (veštine i preduzetništvo i direktna saradnja među ljudima i umrežavanje) i životna sredina (zajedničko upravljanje rizicima i zaštita prirode).

Opština Medveđa danas je potpisala Protokol o prekograničnoj saradnji sa Bugarskom, sa gradom Vraca, koji je ujedno i sedište istoimene oblasti u Bugarskoj. Kalin Kamenov, predsednik Vraca je danas došao u uzvratnu posetu opštini Medveđa sa ciljem uspostavljanja saradnje i realizacije projekta vezanog sa zaštitu životne sredine iz sredstava IPA programa.

    
U kabinetu predsednika opštine Medveđa, potpisan je Protokol o saradnji sa gospodinom Arsićem i kmetom Kalin Kamenovim, koji je zajedno sa Marijom Popovom, zamenicom predsednika opštine Vraca i Ralicom Gešovom zaduženoj za vođenje investicionih projekata, obišao Sijarinsku Banju. Na radnom doručku razmatrana je i dogovarana saradnja između ove dve opštine vezane za kulturu i sport u bliskoj budućnosti. Vodeći partner na projektu je opština Vraca, a opština Medveđa je kopartner na projektu.

    
U program prekogranične saradnje uključeno je šest oblasti iz Bugarske (Vidin, Montana, Vraca, Sofijska, Pernik i Ćustendil), kao i sedam okruga iz Srbije (Borski, Zaječarski, Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski). Za finansiranje projekata u drugom pozivu opredeljeno je nešto više od 12 miliona evra IPA sredstava.

Rok za elektronsko dostavljanje predloga projekata je 23. april 2018. godine.

 

(ICJ)