Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa Sijarinska banja

Opština Medveđa potpisala Sporazum na realizaciji projekta Reforma lokalnih finansija

Opština Medveđa je u partnerstvu sa Opštinama Aleksinac i Opštinom Varvarin potpisala Sporazum o saradnji sa Švajcarskim Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove (SECO).

Potpisivanje je obavljeno u Aleksincu, a Projekat pruža podrušku kroz 4 komponente: finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija, nadzor nad javnim preduzećima, i četvrta inovativni modeli finansiranja. Cilj projekta reforme lokalnih finansija 2 u Srbiji, koje finansira SECO, jeste nastavak jačanja upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou radi unapređenja strateške raspodele javnih sredstava. Projekat će se sprovoditi u dve faze i kroz unapred formirana partnerstva između jedinica lokalnih samouprava.

Opštine Aleksinac, Varvarin i Medveđa će za potrebe projekta imenovati lica za svaku komponentu Projekta, a samim projektom će biti omogućeno zaposlenima iz ovih lokalnih samouprava da uzmu učešće u obukama u skladu sa akcionim planom. Predsednik opštine Medveđa, Nebojša Arsić je nakon potpisivanja Memoranduma napomenuo da je ovim činom naša lokalna smouprava postala član jedne velike porodice
u procesu reforme lokalnih finansija.

„Očekujemo da će se nakon ove edukacije kvalitet rada podići na viši nivo, a da će ostvarena saradnja sa Opštinama Aleksinac i Varvarin biti uspostavljena i u drugim sferama života i rada.“

Druga faza Projekta sprovodi se od 1. januara 2021. do 31. januara 2023. godine.

 

infocentarjug.rs