Jug Srbije Medveđa Vesti

Opština Medveđa potpisala ugovor o namenskim transferima za razvoj socijalne zaštite sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin, potpisao je sa predstavnicima 123 lokalne samouprave iz cele Srbije, među kojima je i Medveđa, Ugovore o namenskim transferima za razvoj postojećih i uspostavljanju novih uloga socijalne zaštite u lokalnim samoupravama koje su ispod republičkog proseka razvijenosti.
Ugovor o namenskim transferima ispred opštine Medveđa potpisao je predsednik opštine , dr Nebojša Arsić u Beogradu, 15.marta tekuće godine.

Namenski transferi u ukupnom iznosu od 400 miliona dinara obezbeđeni su iz budžeta RS i namenjeni su svim lokalnim samoupravama, a opštini Medveđa će biti preneto 2.492.953,94 dinara za finansiranje usluga socijalne zaštite.

Opština Medveđa spada u jedinice lokalne samopuprave, čiji je stepen razvijenosti ispod Republičkog nivoa, IV grupa razvijenosti, te se namenski transfer dodeljuje bez obzira na obezbeđeno učešće u finansiranju usluga socijalne zaštite iz svoje nadležnosti. Među uslugama koje će se finasirati ovim sredstvima spadaju dnevne usluge u zajednici (usluga dnevnog boravka, svratišta i pomoći u kući), usluge smeštaja u prihvatilište, usluga ličnog pratioca detetu sa invaliditetom i ostale usluge u skladu sa potrebama i prioritetima naše opštine.

Ovakvim načinom finansiranja, uspostaviće se ravnomerni razvoj socijalne zaštite u celoj Srbiji. Pružaoci usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou mogu biti državni, civilni i privatni sektor uz uslov da ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Izvor:Opština Medveđa