Bojnik Jug Srbije Lebane Leskovac Medveđa Vesti

Otvoren konkurs za prijem 675 profesionalnih vojnika

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije otvorili su konkurs za prijem još 675 profesionalnih vojnika.

Pozivaju sve mladiće i devojke koji su dobrovoljno odslužili vojni rok sa oružjem i mlađi su od 30 godina, da se prijave na konkurs za popunu profesionalnih vojnika u 3. Centru za obuku na sledećim dužnostima:
– vozač – 2 lica,
– protivpožarac – 1 lice i
– telefonista-linijaš – 1 lice.
Podnošenje prijava, uz proveru fizičke sposobnosti, biće organizovano u petak 30. juna od 7.30 do 10 časova u kasarni ,,Vojvoda Petar Bojović“ u Donjem Sinkovcu.

Potrebno je da kandidati sa sobom ponesu: ličnu kartu, sportsku opremu i overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju.

Selekcija za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika realizovaće se u tri dela:
– u prvom delu, nakon podnošenja prijava za konkurs, kandidati podležu
opštem lekarskom pregledu i proveri fizičkih sposobnosti;
– u drugom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu
psihološkoj proceni;
– u trećem delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu
medicinsko-zdravstvenoj proceni.

Sa najboljim kandidatima zaključiće se ugovor o radu na određeno vreme i biće primljeni u profesionalnu vojnu službu na period od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period od tri godine i obnavljanja ugovora do navršenih 40 godina života.