Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Vesti

Plan detaljne regulacije poslovne zone u ul. Nikole Tesle

Opštinska uprava opštine Lebane, Odeljenje za urbanizam oglašava rani javni uvid u postupku izrade detaljne regulacije „Poslovna zona u ulici Nikole Tesle“. Odluku o izradi PDR “Poslovna zona u ul. Nikole Tesle” donela je Skupština opštine Lebane.

Opštinska uprava opštine Lebane, kao nosilac izrade predmetnog planskog dokumenta organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa ciljevima i svrhom izrade plana i mogućim planskim rešenjima.

Predmet ranog javnog uvida jeste materijal koji se priprema u početnim fazama izrade planskog dokumenta – kao osnovna konceptualna planska razvojna rešenja koja se odnose na uslove, mogućnosti i ograničenja građenja na pojedinačnim katastarskim ili građevinskim parcelama.

Rani javni uvid obaviće se u trajanju od 15 dana u vremenu od 04.10. do 18.10.2018.godine u kancelariji br. 19, u Odeljenju za urbanizam, ul. Cara Dušana br. 116. u vremenu od  10 do 14 časova radnim danom.

U toku trajanja ranog javnog uvida, zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije, na izloženi materijal u toku ranog javnog uvida, u pisanoj formi preko pisarnice Opštinske uprave, Odeljenju za urbanizam.

Detaljnije informacije možete naći u dokumentaciji na ovom linku.