Srbija Vesti

Poboljšanje bezbednosti dece na internetu od februara naredne godine

Državni sekretar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije Tatjana Matić saopštila je da će jedinstveni nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu početi sa radom u februaru 2017. godine.

Matić je objasnila da je projekat osnivanja pomenutog centra pokrenut na osnovu Uredbe za bezbednost dece na internetu, koja nalaže prevenciju i edukaciju iz ove oblasti, kao i osnivanje centra za prijavljivanje svih vrsta zloupotreba interneta.

Kontakt centar će, kako je ukazala, omogućiti deci, roditeljima, nastavnicima, ali i svim drugim građanima da, kada posumnjaju da su bezbednost ili prava deteta na internetu ugrožena, prijave takav slučaj ili sumnju, ali i da se informišu o potencijalnim opasnostima na internetu.

Pored suzbijanja zloupotreba i unapređenja onlajn bezbednosti dece, projekat ima za cilj i prevenciju i edukaciju, kao i podizanje nivoa digitalne pismenosti kod svih građana Srbije, navela je ona.

Prema njenim rečima, u radu centra biće uključene i druge nadležne institucije, kao što su MUP, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Kontakt centar za upravljanje incidentima i pružanje podrške informacionoj bezbednosti i bezbednosti dece na internetu osniva Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, u saradnji sa kompanijom „Asseco SEE“.

 

Izvor: Ministarstvo trgovine,turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije