Jablanički okrug Medveđa Sijarinska banja Vesti

Počela implementacija projekta SKGO „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“

Počela implementacija projekta SKGO „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“

Nakon sprovedenog procesa evaluacije koje sprovodi Stalna konferencija gradova i opština, i razmotrenih prijava u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, opština Medveđa je odabrana za pružanje ekspertske podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou.


Povodom početka implementacije projekta, predsednik opštine Medveđa, dr Nebojša Arsić održao je u svom kabinetu sastanak sa predstavnicama SKGO-a, nakon čega su članovi radne grupe utvrdili dinamiku dalje realizacije projekta.

Projekat „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ nastoji da obezbedi podršku jedinicama lokalne samouprave (JLS) u jačanju kapaciteta potrebnih za usvajanje i primenu principa dobrog upravljanja (odgovornost, efikasnost, delotvornost, transparentnost, participacija, vladavina prava, ravnopravnost i antidiskriminacija) u svakodnevnoj praksi u cilju profesionalizacije i modernizacije rada lokalne samouprave kao servisa građanima.


Sam paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou ima za cilj da pruži podršku jedinicama lokalnih samouprava za uspostavljanje i primenu mehanizama za sprovođenje antikorupcijskih politika u skladu sa važećim antikorupcijskim zakonskim i strateškim okvirom.

Stalna konferencija gradova i opština projekat sprovodi u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – SwissPRO”, koji podržava Vlada Švajcarske, a implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

 

(Kraj)