Bojnik Lebane Leskovac Vesti Vlasotince

Počeli Javni radovi i u Lebanu

Nacionalna služba za zapošljavanje i ove godine sprovodi Javne radove. U Lebanu je angažovano 28 lica, u Bojniku 5, u Vlasotincu 42 i u Leskovcu 18 lica.

U 2016. godini Filijala NSZ Leskovac sprovodi javne radove preko redovnog javnog poziva Nacionalne službe za zapošljavanje i u saradnji sa lokalnim samoupravama iz opštinskih budžeta uz tehničku podršku NSZ. Po osnovu javnog poziva koji je raspisala NSZ (iz sredstava republičkog budžeta) realizuje se ukupno 28 projekata javnih radova, i to: 11 projekata za osobe sa invaliditetom i 17 projekata za ostala nezaposlena lica, kažu za naš portal u filijali NSZ u Leksovcu.
Za 78  osoba sa invaliditetom u toku su javni radovi na području opština Lebane, Bojnik, Vlasotince i Leskovac.
U Lebanu  se sprovode 4 javna rada na kojima je angažovano 28 lica, u Bojniku je u toku jedan javni rad na kome je angažovano 5 lica, u Vlasotincu 6 javnih radova uz angažovanje 42 lica, dok su u Leskovcu u toku dva javna rada uz angažovanje 18 lica. Trajanje dva javna rada je 3 meseca, dok je trajanje preostalih devet 4 meseca. Radovi su počeli 22.4.2016. godine.
Kako navodi filijala NSZ iz Leskovca, za ostala nezaposlena lica iz kategorija teže zapošljivih (stariji od 50 godina. Mladi do 30 godina, viškovi zaposlenih, dugoročno nezaposleni, nekvalifikovani i niskokvalifikvani, korisnici novčane socijalne pomoći) javni radovi se sprovode na području Leskovca, Bojnika i Crne Trave. Ukupno je angažovano 114 lica na 17 javnih radova. Dužina trajanja je različita, na 3 ili 4 meseca, a datum početka je 22.04.2016. godine ili 01.05.2016. godine.
Što se tiče saradnje sa lokalnim samoupravama, NSZ preko lokalnih akcionih planova zapošljavanja koje kreiraju lokalni saveti za zapošljavanje, a finansira budžet lokalne samouprave, trenutno prati realizaciju jednoj javnog rada na području opštine Crna Trava na kome je angažovano 11 lica. Javni rad je počeo 01.06.2016. godine i traje 3 meseca.