Bojnik Vesti

Počeli radovi na zaštiti od poplava na Pustoj reci

Prvi radovi na projektu zaštite od erozije sliva Puste reke, koji Evropska unija i Vlada Švajcarske preko razvojnog programa Evropski PROGRES finansiraju sa 200.000 evra, počeli su danas izgradnjom pregrade na slivu ove reke u opštini Bojnik, sa ciljem da se lokalno stanovništvo i njihova imovina zaštiti od mogućih poplava.

Bojnik – Projekat, koji se sprovodi u saradnji sa Javnim vodoprivrednim preduzećem „Srbijavode“ – Vodoprivredni centar Morava Niš, obuhvata izgradnju šest pregrada na kritičnim tačkama u opšini Bojnik, pet na teritoriji opštine Prokuplje, dok će pregrade biti izgrađene i na dve lokacije u opštini Lebane.

Pusta reka radovi 2

Zbog neuređenog rečnog  korita Puste reke, a usled obilnih padavina, ova leva pritoka Južne Morave se često izlivala, ugrožavala stanovništvo opština Bojnik, Lebane i Prokuplje i plavila poljoprivredno zemljište, najviše tokom proleća i jeseni. Poplave koje su 2014. godine pogodile Srbiju i izazvale velike štete su takođe ukazale na problem nedovoljnog investiranja u preventivne mere, pa su stoga Evropska unija i Vlada Švajcarske podržale ove aktivnosti Evropskog PROGRESa kako bi se sprečilo izlivanje Puste reke.
„Izgradnja antierozovnih pregrada se već pokazala kao efikasan sistem zaštite od poplava u slučaju reke Raške i njenih pritoka, jer su one spasile grad Novi Pazar od poplava 2014. i 2016. godine. Namera nam je da na isti način zaštitimo stanovnike i stanovnice opština Bojnik, Lebane i Prokuplje, ali i da podstaknemo druge lokalne samuprave da ulažu u preventive mere zaštite od poplava kako bi se sačuvali ne samo imovina već i životna sredina”, rekao je Milan Kolašinac, menadžer sektora za infrastukturu Evropskog PROGRESa.
Završetak građevinskih radova očekuje se do kraja godine u zavisnosti od vremenskih prilika. 

Pusta reka radovi 3