Srbija Vesti

Podnete prekršajne prijave protiv 11 preduzeća

Upravni inspektorat Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije podneo je zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica u 11 javnih preduzeća koja nisu izradila Informator o radu ili njegova sadržina nije u skladu s propisima.

Informator o radu nije izrađen u javnim preduzećima „Železnice Srbije“, JVP „Srbijavode“, JP „Srbijagas“, JP „Zavod za udžbenike“, JP „Putevi Srbije“, JP „Nacionalni park Kopaonik“, „Park Palić“, „Infrastruktura železnice“, JP PEU „Resavica“, Park prirode „Mokra gora“ i JP „Elektroprivreda Srbije“.

Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka podneti su u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
Upravni inspektorat je pojačao nadzor u primeni tog zakona u delu koji se odnosi na objavljivanje Informatora o radu na internet prezentacijama javnih preduzeća.

Javna preduzeća, kao organi javne vlasti, imaju obavezu da postupaju po zahtevima građana za slobodan pristup informacijama, a kao imaoci javnih ovlašćenja da sastavljaju i objavljuju informatore o radu.

Ministarstvo naglašava da je neophodno pojačati kapacitete unutar svih državnih organa kako bi se ispunila obaveza da dosledno primenjuju odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Cilj nije da se poveća broj prekršajnih prijava, već da se obezbedi transparentnost rada javnih preduzeća, u skladu sa pomenutim zakonom, navodi se u saopštenju.