COVID-19 Društvo Srbija Vesti

Pomeren rok za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije saopštilo je da je na današnjoj sednici Vlade usvojena Uredba o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja.

Ovom uredbom pomeraju se rokovi za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta Srbije, odnosno budžeta autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Takođe, pomeraju se rokovi za podnošenje završnih računa budžeta Republike, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, kao i konsolidovanog izveštaja Srbije i konsolidovanih izveštaja gradova za 2019. godinu.

Određeni rokovi se pomeraju na rok od 15 radnih dana od dana prestanka vanrednog stanja, dok se drugi pomeraju za broj kalendarskih dana trajanja vanrednog stanja, uz dodatnih radnih 15 dana, od dana prestanka vanrednog stanja.

Zbog nemogućnosti da se određeni poslovi obavljaju bez prisustva u radnim prostorijama, veći broj direktnih korisnika sredstava budžeta Republike obratio se Ministarstvu finansija radi pronalaženja načina da se rokovi za pripremu, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja i završnih računa budžeta za 2019. godinu produže, kako bi se stvorili uslovi da se ti poslovi obave nakon okončanja vanrednog stanja.