Jablanički okrug Jug Srbije Vesti

Popunite anonimni upitnik o zagađenosti vazduha

Udruženje građana Tim 42 je kreiralo onlajn upitnik s ciljem da građanima Leskovca omogući da se izjasne o ekološkim problemima sa kojima se susreću i za čije rešavanje smatraju da bi trebalo da se izdvoje sredstva u budžetu grada.

„Danima se u Leskovcu, ali i drugim gradovima širom Srbije priča o zagađenju vazduha i građani uglavnom svoje viđenje ovog problema iznose u javnost putem objava na društvenim mrežama ili u komentarima na novinske članke, ali to neće doprineti rešavanju problema – navode u Udruženju Tim 42 i dodaju da su kreiranjem onlajn ankete želeli da pruže mogućnost građanima Leskovca da se izjasne o tome na koji način će se budžetska sredstva namenjena zaštiti životne sredine na teritoriji grada Leskovca utrošiti u 2020. godini i na taj način konstruktivno priđu problemu zaštite životne sredine.

Popunjavanjem ovog upitnika građani će moći da daju predlog u kojim oblastima zaštite životne sredine treba da se usmeri najviše novca, ali i da navedu konkretne ekološke probleme na teritoriji grada i predlože način za njihovo rešavanje – navode u Udruženju Tim 42 i objašnjavaju da je anketni upitnik anoniman te da je za njegovo popunjavanje dovoljno 10 minuta.

Rezultati ankete će biti predstavljeni predstavnicima Odeljenja za zaštitu životne sredine grada Leskovca. Anketa o zaštiti životne sredine na teritoriji grada Leskovca sprovodi se u sklopu projekta „Pravo na zdravu životnu sredinu“ koji uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu životne sredine grada Leskovca realizuje udruženje građana Tim 42.

 

Info centar juga