Društvo Srbija Vesti

Porodični zakon najširi okvir zaštite dečjih prava

Državna sekretarka Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Vlade Republike Srbije Milka Milovanović Minić izjavila je juče da je Posebna radna grupa tog ministarstva završila rad na pripremi nacrta izmena i dopuna Porodičnog zakona kao najšireg legislativnog okvira za zaštitu dečjih prava i podršku porodicama.

Milovanović Minić je na konferenciji „Priprema za samostalan život i prava dece bez roditeljskog staranja“, koju je održala Organizacija SOS Dečja sela Srbije povodom predstojećeg Svetskog dana deteta, poručila da će novi Porodični zakon unaprediti zaštitu dece od zanemarivanja, zlostavljanja i zloupotrebe, uključujući i zabranu fizičkog kažnjavanja.

Ona je rekla da je Ministarstvo iniciralo izmenu Pravilnika o hraniteljstvu i Opšteg protokola za zaštitu od zlostavljanja i zanemarivanja, a donelo je i Instrukciju za pružanje usluga socijalne zaštite kad je reč o zaštiti od zloupotrebe dečjeg rada.

Takođe, formirana je Radna grupa za izmenu Pravilnika o hraniteljstvu, koja će početi sa radom do kraja meseca, najavila je državna sekretarka, dodajući da kriza osamostaljivanja ove mlade ljude često povuče u opasnu spiralu isključenosti, siromaštva i različitih asocijalnih vidova ponašanja.

Ona je podsetila na to da Srbija u kontinuitetu pokazuje da preduzima brojne mere u najboljem interesu deteta, pre svega na suzbijanju diskriminacije, sprečavanju zlostavljanja i zanemarivanja, kao i zaštiti njihove bezbednosti.

Briga o deci, njihovim pravima i potrebama i njihovoj budućnosti jedan je od najvažnijih prioriteta Vlade Srbije, rekla je Milovanović Minić.

Prema rezultatima istraživanja, koji su juče predstavljeni, mladi se posle napuštanja alternativnog staranja često suočavaju neizvesnošću, plaše se samoće, marginalizacije i isključivanja, a neretko osećaju da su ostavljeni ili nespremni za samostalan život.

U odgovoru na pitanja kakvi bi im vidovi podrške bili potrebni, mladi koji izlaze iz sistema socijalne zaštite posebno su izdvojili da im je neophodna savetodavna, psihološka i finansijska pomoć, zatim pomoć za profesionalnu obuku, obezbeđivanje stambenog prostora, ali i podrška za sticanje veština prilikom obavljanja kućnih poslova i raspolaganja novcem, navodi se u dokumentu Organizacije SOS Dečja sela Srbije.

infocentarjug.rs