Srbija Vesti

Poslodavci koji zaposle žrtve porodičnog nasilja dobijaju posebne subvencije

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin najavio je danas da će od sledeće godine poslodavci koji zaposle žrtve porodičnog nasilje ili trgovine ljudima dobijati posebne subvencije od države.
Vulin je nakon posete Materinskom domu u Beogradu, u kome borave i osposobljavaju se za samostalan život i brigu o detetu buduće i mlade majke koje nisu prihvatile njihove porodice i sredina ili su bile žrtve porodičnog nasilja, rekao da je Vlada Srbije donela odluku da od iduće godine kroz aktivne mere zapošljavanja u planu Nacionalne službe za zapošljavanje predvidi posebne subvencije za zapošljavanje ne samo samohranih majki, već na prvom mestu žrtava porodičnog nasilja i žrtava trgovine ljudima.

On je naveo da žene koje su trpele nasilje imaju pravo na još jednu šansu i da će se kroz projekat države i subvencionisanje njihovog zapošljavanja egzistencijalni problemi žrtava nasilja rešiti a prema njegovim rečima, poslodavac će morati da vodi računa i o privatnosti žrtve koju zapošljava.

Direktor Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zoran Milačić rekao je da se u Materinskom domu trenutno nalazi osam žena i desetoro dece, a da su kapaciteti predviđeni za 20 žena i još toliko mališana.

„Podržavamo majke i trudnice koje su ostale bez podrške porodice, sa ciljem da preveniramo razdvajanje deteta od majke. Cilj je da razvijemo emocionalni odnos prema detetu kako ne bi završilio u nekoj ustanovi socijalne zaštite“, istakao je Milačić.

On je dodao da majke u domu ostaju šest meseci ili do devet meseci starosti deteta, kako zakon nalaže, ali da se dešava da majke i deca ostanu i duže ukoliko nemaju kuda da odu i od čega da žive.

Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu utvrđene su mere aktivne politike zapošljavanja, kao i kategorije teže zapošljivih osoba, a značajna aktivnost odnosi se na podsticanje zapošljavanja žena iz posebno osetljivih kategorija, među kojima su i samohrane majke i žrtve porodičnog nasilja.