Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Postavljeno novo LED osvetljenje u ulici Sime Pogačarevića, na deonici puta Leskovac – Vlasotince

Nakon rekonstrukcije kolovoza i vodovodne mreže i izgradnje kanalizacione, ulica Sime Pogačarevića, deonica puta Leskovac – Vlasotince dobila je novo osvetljenje, 62 LED svetiljke. U ovu investiciju Javno preduzeće „Putevi Srbije“ uložilo je 26, 9 miliona dinara.

„U rekonstrukciju 6,5 kilometara saobraćajnice Putevi Srbije su uložili 283,3 miliona dinara, a radovi si izvedeni na kolovoznoj konstrukciji, odvodnjavanju i hidrotehničkim objektima, na mostovskim konstrukcijama, na izmeštanju stubova rasvete i teklekomunikacija i na saobraćajnoj signalizaciji. Dobra saradnja našeg grada i preduzeća Putevi Srbije prilikom rekonstrukcije ovog puta ogleda se i u činjenici da je grad Leskovac uložio sopstvena sredstva u rekonstrukciju vodovodne i izgradnju kanalizacione mreže ukupne vrednosti 42,2 miliona dinara. Putevi Srbije su uložili i sredstva na izgradnji uličnog osvetljenja u ulici Sime Pogačerevića. Ugrađene su svetiljke sa LED izvorima svetlosti, na novopostavljenim čelično cevastim pocinkovanim stubovima, kao i kabl dužine od 1900m.“ “ – rekla je na konferenciji za novinare Aleksandra Đorđević, član Gradskog veća.

 

infocentarjug.rs