Bojnik Crna Trava Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Leskovac Medveđa Vesti Vlasotince

Potpisan Sporazum o saradnji sa gradonačelnikom Leskovca i predstavnicima lokalnih samouprava

Danas je u Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrenoj komori Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga potpisani Sporazumi o poslovno – tehničkoj saradnji između Komore, grada Leskovca i pet opština Jablaničkog okruga.

Tom prilikom je dogovorena saradnja na stvaranju što povoljnijih uslova za poslovanje privrednika, učešće u radu radnih grupa, saradnja na pisanju i realizaciji projekata, organizaciji seminara i obuka za privredna društva i poljoprivredna gazdinstva kao i drugi brojni vidovi saradnje.

 

„Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga je do sada, imala izuzetnu saradnju sa gradovima i opštinama sa područja Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga. Potpisivanjem Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji, cilj je da se saradnja sa lokalnim samoupravama intezivira, da se zajednički rešavaju problemi privrednika juga Srbije, ali i da se privlače nove investicije i razvija Jablanički okrug, kroz međusobnu saradnju“, izjavio je Goran Jović, direktor leskovačke Komore.

 

„Jedinstveni komorni sistem Srbije obezbedio je pravo privrednicima da budu konsultovani, a Vladu, državne institucije i lokalne samouprave obavezalo da od privrednika pribave mišljenje o svim propisima, merama, politika i strategijama koje se predlažu, a tiču se privrede. Ključnu ulogu u ovim aktivnostima, ako i u novoj komorskoj organizaciji ima nešto što je novina i šro je od važnosti, a to tzv. parlamenti privrednika, najviši organi regionalnih privrednih komora“  rekao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović prilikom potpisivanja sporazuma.

   

Saradnja sa Regionalnom privrednom komorom Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga, je do sada bila na zavidnom nivou i siguran sam da ćemo tu saradnju da nastavimo i u daljem periodu rekao je predsednik opštine Medvedja Nebojša Arsić.

„Privreda je nešto što je za opštinu Medveđa prioritet, imamo nekoliko potencijalnih investitora i uvek smo u privrednoj komori imlai dobrog i korektnog partnera, koja je uvek bila tu da nam se nađe kao posrednik a sve u interesu naših građana“, naglasio je Arsić.

   

Regionalna privredna komora Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga je prva u Srbiji koja je potpisala Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, sa gradom i opštinama u Jablaničkom okrugu.

Usvajanjem Zakona o privrednim komorama uspostavljen je novi mehanizam komunikacije Privredne komore Srbije, kao asocijacije koja zastupa interese privrede, ne samo sa Vladom Republike Srbije, centralnim državnim organom koji odlučujuće utiče na kreiranje pravnog i ekonomskog ambijenta u kome posluju privredni subjekti, već i sa lokalnim samoupravama, u cilju definisanja mera ekonomske politike, davanja mišljenja privrede na predloge odluka organa lokalne samouprave i usklađivanja međusobnih interesa privrednika okruga.