Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Srbija Vesti

Poziv građanima opštine Lebane da provere da li su upisani u birački spisak

Na osnovu člana 14, člana 15, člana 21 i člana 24. stav 3. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 104/2009 i 99/2011) i tačke 9. i 10. Uputstva za sprovođenje zakona o jedinstvenom biračkom spisku ((„Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 15/12 i 88/18) i člana 3. Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi („Slubženi glasnik Republike Srbije“ br. 11/21) Opštinska uprava opštine Lebane

IZLAŽE NA UVID
DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE
OPŠTINE LEBANE

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Lebane izložen je u sedištu Opštinske uprave opštine Lebane, ul. Cara Dušana br. 116, prizemlje, kancelarija broj 5.
Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.
Zahtev za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Lebane mogu podneti Opštinskoj upravi u vremenu od 07 do 15 časova svakog radnog dana, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska 31. decembra 2021. godine do 24 časa.
Nakon zaključenja biračkog spiska, pa do 12. januara 2022. godine u 24,00 časa, zahtevi se podnose Opštinskoj upravi ili direktno Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave koje i odlučuje po zahtevima.
Građani mogu od momenta raspisivanja republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, 25. decembra 2021. godine podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta na teritoriji opštine Lebane. Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja postupka sprovođenja Referenduma.
U postupku uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje podrške Opštinske uprave dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuju zaštita podataka o ličnosti.
Uvid u Jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://upit.birackispisak.gov.rs/, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LEBANE