Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Srbija Vesti

Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta

Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta može ostvariti majka za dete rođeno 1. Januara 2022.godine i kasnije pod uslovom da je državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište u Republici Srbiji.

Ovo pravo može ostvariti i majka koja je strani državljanin i ima status stalno nastanjenog stranca, ako je dete rođeno na teritoriji Republike Srbije i državljanin je Republike Srbije.

Izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo može ostvariti otac deteta.

Pravo, saglasno Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, može ostvariti majka novorođenog deteta pod uslovom da prvi put stiče u svojinu kuću ili stan na teritoriji Republike Srbije.

Zahtev za ostvarivanje prava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, u roku od godinu dana od dana rođenja deteta, Komisiji za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odn. kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta. Komisija donosi rešenje o dodeli novčanih sredstava za izgradnju, odn. kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, do iznosa koji utvrđuje Vlada.

Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom na teritoriji Grada Leskovca podnose se Odseku za društvenu brigu o deci i boračko invalidsku zaštitu , ul Ratka Pavlovića br. 1/3 (zgrada starog ureda).

Sve informacije i potrebna dokumentacija nalazi se na sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju na adresi http://minbpd.gov.rs/zakoni/zakon-o-finansijskoj-podrsci-porodici-sa-decom/