Prepoznaj istinu! (2019.)

“Pravo svakog građanina je da bude objektivno informisan” – Uglješa Urošević profesor Verske nastave u gimnaziji Svetozar Marković u Jagodini

– Šta je za Vas medijska pismenost i koliko je ona danas važna?

Medijska pismenost je vrlo važna i znači prepoznavati tabloidne vesti, kao i spinovanje medija, naročito onih bliskih vlastima. I odbacivanje istih. Odnosno, prepoznavati pravo i istraživačko novinarstvo koje je važno radi prikazivanja prave ili što realnije slike društva.

– Kako u savremenom digitalnom svetu razlikujete istine od laži?

Istinu od laži razlikujem tako što slušam informativne i političke emisije na medijima koje nisu u službi vlasti.

– Koliko su lažne vesti ozbiljan problem za mlade?

Lažne vesti su ozbiljan problem za mlade, jer imaju manje iskustva sa stanjem u medijima i koliko njihovo izveštavanje može da bude neobjektivno, odnosno dirigovano sa strane.

– Kako treba pristupiti medijskom obrazovanju dece? Kako se suočavate sa ovim izazovom na ličnom primeru?

Medijskom obrazovanju dece treba pristupiti odgovorno, već u porodici. Nemam dece ali mladima oko sebe govorim o problemu ne-slobodi i autocenzuri medija kad sam u prilici.

– Da li medijsku pismenost treba uvesti kao školski predmet?

U okviru nekog predmeta u školi (Ustav i prava građana npr) svakako treba razgovarati o ovom pitanju. Pravo svakog građanina je da bude objektivno informisan.

 

„Është e drejtë e çdo qytetari të informohet në mënyrë objektive“Uglesha Uroshevic profesor i  edukimit fetar në shkollë të mesme Svetozar Markoviq në Jagodinë

  • Çfarë është arsimimi medial për ju dhe sa është i rëndësishëm ai sot?

Arsimimi medial është shumë i rëndësishëm dhe nënkupton njohjen e lajmeve tabloid, si dhe tjerrjen e mediave, veçanërisht ato afër autoriteteve. Dhe duke hedhur poshtë të njëjtën gjë. Kjo do të thotë, të njohësh ligjin dhe gazetarinë hetuese që është e rëndësishme për të paraqitur një imazh të vërtetë ose realist të shoqërisë.

  • Si i dalloni të vërtetat nga gënjeshtrat në botën e sotme digjitale?

Unë e dalloj të vërtetën nga gënjeshtrat duke dëgjuar lajme dhe transmetime politike në media joqeveritare.

  • Sa janë lajmet e pavërteta  problem serioz për të rinjtë?

Lajmet e pavërteta  janë një problem serioz për të rinjtë, pasi ata kanë më pak përvojë me media dhe se  raportimi mund të jetë jo objektiv  ose i dirigjuar nga anash.

– Si duhet t’i qasemi  arsimit për mediat e fëmijëve? Si e përballoni këtë sfidë në një shembull personal? 

Edukimi për mediat e fëmijëve duhet të drejtohet me përgjegjësi, tashmë në familje. Unë nuk kam fëmijë, por u them të rinjve për problemin e moslirimit dhe vetë-censurimit të mediave kur jam në gjendje.

– A duhet të futet arsimimi  medial  si lëndë shkollore?

Brenda një lënde në shkollë   (Kushtetuta dhe të drejtat e qytetarëve, për shembull), kjo çështje duhet të diskutohet. E drejtë e çdo qytetari është të informohet në mënyrë objektive.

 

Projekti „Njihuni me të vërtetën“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Qëndrimet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk shprehin qëndrimet e organit i cili ka dhënë fondet.