Jablanički okrug Jug Srbije Srbija Vesti Vlasotince

Predlaganje kandidata za dodelu oktobarskih priznanja opštine Vlasotince

Skupština opštine Vlasotince obaveštava javna i privatna preduzeća, javne ustanove, mesne zajednice, društva i udruženja građana na teritoriji opštine da je u toku predlaganje kandidata za oktobarska priznanja. Ona se dodeljuju u obliku “Diplome 10. oktobar” i u obliku “Pohvale”. Za njih mogu biti predloženi:
– društvena, javna i privatna preduzeća, koja u toku godine postižu izvanredne rezultate rada koji se ogledaju u znatnom povećanju proizvodnje, prometa, usluga i poslovanja iznad proseka određene grane odnosno koji su od naročitog interesa za opštinu,
– obrazovna ustanova za poslovne rezultate u školstvu, stručnom osposobljavanju kadrova, postignutom uspehu na takmičenjima i sl.
– kulturna i sportska organizacija i društva koja u toku godine postignu izvanredne rezultate iz svoje oblasti i to izvanrednim zalaganjem svojih članova kao i za naročite uspehe u razvoju i unapređenju kulture i sporta,
– socijalna i dečja ustanova za naročite uspehe u rešavanju socijalnih problema, za izvanredne rezultate u pružanju i organizovanju dečje zaštite i raznih vidova pomoći porodici, samohranim licima i sl.
– zdravstvena ustanova za postignute rezultate u vršenju svih vidova zdravstvene zaštite, i unapređenja zdravstvene službe,
– mesne zajednice za rezultate postignute u komunalnoj oblasti.
Pojedinac može biti predložen za izvanredne rezultate i zasluge u oblasti privrede, za nesebičan human i primeran rad u zdravstvu, za rezultate kojima se unapređuje i usavršava rad državnih organa, za dugogodišnji rad i rezultate postignute u obrazovno-vaspitnoj, kulturno-umetničkoj i sportskoj delatnosti, za primerne rezultate postignute u radu mesnih zajednica kao i na radnom mestu.

Predlog za dodelu priznanja mora biti u pismenom obliku sa obrazloženjem i sa naznakom za “Diplomu 10. oktobar” ili “Pohvalu”. Predlog sa obrazloženjem dostaviti Komisiji za nagrade i priznanja Skupštine opštine Vlasotince u Uslužnom centru ili na adresu Trg oslobođelja 12, 16210 Vlasotince.