Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Srbija Vesti

Predsednik Bogdanović potpisao Ugovor sa kancelarijom UNOPS, o finasiranju projekta “Budućnost se gradi“

Danas je predsednik opštine Lebane, Ivan Bogdanović, potpisao Ugovor o donaciji sa kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne usluge – UNOPS-om, o finasiranju projekta “Budućnost se gradi“.
Projekat je odobren po konkursu u okviru Programa podrške Evropske Unije socijalnom stanovanju i aktivnim merama inkluzije. Vrednost projekta je 574.000 dolara, od čega će opština Lebane obezbediti sufinansiranje sa 16%.
Projekat podrazumeva izgradnju 16 socijalnih stanova za:
5 porodica u kojima živi jedna ili više osoba sa invaliditetom,
4 porodice, žena koje su žrtve nasilja u porodici,
4 romske porodice,
2 mlade osobe koje su izašle iz hraniteljskih porodica,
1 siromašnu porodicu u stanju siromaštva.
Dodela stanova na korišćenje će se vršiti u na osnovu sledećih akata i koraka: istraživanja, analize stanja i potreba porodica, izrada pravilnika i bodovnih lista, izrada i raspisivanje javnog konkura, formiranje komisija za procenu i odlučivanje.
Parnteri na projektu su Centar za socijalni rad Lebane i Udruženje građana “Građanski savet Bojnik“.
Osim stambenog zbrinjavanja, projekat podrazumeva i ekonomsko osnaživanje porodica, na način da će po jedan član svakog domaćinstva biti zaposlen. Za poslodavce koji budu zaposlili ova lica, projektom je predviđena finansijska podrška u nabavci dobara i opreme. Radna mesta će biti u skladu sa mogućnostima, afinitetima i ograničenjima svake osobe.
Takođe, u skladu sa potrebama osoba iz marginalizovanih grupa, biće primenjene aktivne mere inkluzije:
– Zdravstvena zaštita,
– Podrška u obrazovanju,
– Psihološka podrška,
– Usluga nege i pomoći u kući,
– i sve što bude identifikovano kao potrebna podrška za osobu koja pripada nekoj od marginalizovanih grupa.
infocentarjug.rs