Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Srbija Vesti

Predsednik Bogdanović priredio prijem za predstavnike nacionalne manjine povodom dana Roma

Predsednik Bogdanović priredio prijem za predstavnike nacionalne manjine povodom dana Roma. Na ovom prijemu bili su prisutni Saša Pešić, koordinator za romska pitanja opštine Lebane, Ivan Ramić, pedagoški asistent, Bojan Durmišević, predsednik Romskog udruženja „Herc, Dragana Ibišević koja je zdravstveni medijator i Amanda Durmišević koja je završila medicinsku školu i položila državni ispit i na taj način postala primer za ugled i drugima.

Kako je ovom prilikom konstatovao predsednik opštine Ivan Bogdanović tokom 2019. i 2020. godine lokalna samouprava je ostvarila intenzivnu komunikaciju sa romskom zajednicom i uspostavila partnerstvo sa 3 romska udruženja i to: Arka, Avutnipe i Herc. Bogdanović je upoznao pisutne i sa 3 projekta koja su realizovana. Prvi je Unapređenje uslova stanovanja u podstanarskim romskim naseljima, a usmeren je ka boljim komunalnim i stambenim uslovima za šta je uloženo 800.000 dinara.

Drugi projekat odnosi se na fer početak u životu usmeren ka deci do šest ipo godina i njihovom obrazovanju i vaspitanju, kao i zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti za šta je izdvojeno 45.000 evra.

Treći projekat kako je kazao Bogdanović odnosi se na Operativni plan Mobilnog tima za socijalnu uključenost romske zajednice koji se takođe odnosi na zdravlje stanovnika romske zajednice za šta je opredeljeno 1.300.000 dinara. Sva tri programa, kakao je rečeno finansira EU, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

 

Kako je zaključio Bogdanović ovi projekti doprineće poboljšanju uslova života i rada Roma, a posebno najmlađih.

Bogdanović je podsetio da je lokalna samouprava do sada dosta učinila za romsku zajednicu jer je za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola obezbedila nedostajući školski poribor, ujedno su finansirane i najznačajnije romske kulturne manifestacije i rađene edukacije za decu i roditelje o značaju predškolskog i školskog obrazovanja .

Pristupilo se i uređenju groblja i uklanjanju deponija u neposrednoj blizini romskih naselja i data je podrška u vidu higijenskih paketa, kao i dečjih paketa majkama sa decom do 3 godine.

Na ovom prijemu je konstatovano da su deca naša budućnost i da je zato finansiran sredstvima Svetske banke kojima upravlja Ministarstvo prosvete program koji se odnosi na obrazovanje, zdravlje i uključenost romske dece u sistem obrazovanja. U ove svrhe izdvojeno je 4.500.000 dinara.

Zaključeno je da je Operativni plan mobilnog tima za 2021. godinu napravljen zajedničkim predlozima opštine i predstavnika romske zajednice, a za tu namenu projektovana je svota od 1.300.000 dinara.

infocentarjug.rs