Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa Vesti

Predsedništvo SKGO o Zakonu o lokalnoj samoupravi

Treća sednica Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština održana je juče u prostorijama SKGO u Beogradu.

Tokom svečanog dela sednice potpisan je Sporazum o saradnji između SKGO i 10 gradova i opština koji su dobili sveobuhvatne pakete podrške za izradu i unapređenje strateških, finansijskih i institucionalnih mehanizama za sprovođenje mera inkluzije Roma i Romkinja.

U radnom delu sednice Predsedništva SKGO, nakon potpisivanja sporazuma o saradnji, na kojoj je učestvovao i predsednik opštine Medveđa Nebojša Arsić, diskutovalo se o usvojenom Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i drugim usvojenim zakonima na vanrednom zasedanju Narodne Skupštine koji su od značaja za lokalnu samoupravu. Takođe, ovom prilikom razmatran je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, inicijative Odbora SKGO za obrazovanje, kulturu omladinu i sport za izmenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i predlog za zakonsko regulisanje podsticajnih mera za talentovane učenike i studente na lokalnom nivou.

Članovi Predsedništva su tokom sednice upoznati i sa realizacijom projekta „Ažuriranje adresnog registra u Republici Srbiji“.