Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa

Predstavljanje godišnjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji 2019. godine

Stalna konferencija gradova i opština i Delegacija EU u Srbiji, organizovale su skup povodom predstavljanje godišnjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji 2019.godine koji je održan danas u Beogradu.

Skup se organizuje u okviru Programa „Podrška lokalnim samoupravama na putu ka EU – Druga faza” koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi SKGO u saradnji sa Asocijacijom lokalnih vlasti i regiona Švedske.

Cilj skupa je da se gradonačelnicima i predsednicima opština približe stavovi, ocene i preporuke Evropske komisije vezano za dalji proces pristupanja EU sadržane u Izveštaju EU o napretku Srbije za period 2018-2019. godine, kao i pregled nacionalnog nivoa na iznete ocene i izazove za lokalnu samupravu u Srbiji u predstojećem periodu. Na skupu u Beogradu prisustvovao je predsednik opštine Medveđa, dr Nebojša Arsić.

Ovo je bila ujedno i dobra prilika da se otvori diskusija sa predstavnicima EU i nacionalnog nivoa u vezi obaveza koje su pred lokalnom samoupravom u pogledu primene evropskih standarda na lokalnom nivou.