Lepote Juga - Vlasotince (2019)

Prirodne lepote Vlasotinca i okoline

Prirodne lepote i turistički potencijali opštine Vlasotince su blizina Vlasinskog jezera (oko 50 km), reka Vlasina, veštačko jezero u Vlasotincu, neposredna blizina Suve planine, Čemernika i Čobanca, prirodni potencijali koji obiluju čistim vazduhom, očuvanom sredine, šumama,, bogatstvom flore i faune, kulturno istorijski spomenici.

Predeli uz reku Vlasinu i obližnje planine idealni su za izletnički turizam. Pored odmora on turistima omogućava upoznavanje kulturno-istorijskih vrednosti opštine. Broj izletnika u planinskom delu opštine posebno se povećava za vreme sazrevanja šumskih plodova (divlja jagoda, borovnica i malina). Na području opštine nalazi se lovište “Lužnica” lovno produktivne površine od 254,54 km2. Matični fond divljači čine srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica. Preko Vlasotinca vodi najkraće rastojanje do Vlasinskog jezera iz pravca Beograda. Na ovom putnom pravcu smeštene su benzinske pumpe, servisne radionice, ugostiteljski objekti i hoteli. Najveći značaj i doprinos afirmaciji turizma i kulture na području opštine pružaju kulturne manifestacije. Kulturni centar kao nosilac i organizator mnogih kulturnih manifestacija, u saradnji sa školama i amaterskim društvima priređuje brojne literarne, muzičke, likovne, dramske i druge sadržaje.
Kulturno istorijske znamenitosti opštine Vlasotinca su: Stara čaršija nastala u drugoj polovini IX veka koja je sačuvala svoj prvobitni izgled i danas, spomen park na starom groblju, spomen park pored obale Vlasine, spomenik ratnicima Balkanskih ratova i prvog svetskog rata u Centru opštine koji je projektovao ruski carevski arhitekta Nikolaj Krastov, crkva Sočestvije svetoga duha izgrađena u prvoj polovini IX veka `Gigina kuća` sadašnja gradska biblioteka, mlin Popovića izgrađen krajem IX veka, narodni dom nekada Sokolski dom izgrađen početkom XX veka, turska kula zavičajni muzej stare Srpske grafike iz perioda od XVI do XIX veka, palata Milana Valčića.

Najznačajnija turistička, kulturna i privredna manifestacija po kojoj je Vlasotince nadaleko poznat je “Vinski bal”. Ova tradicionalna manifestacija organizuje se od 1960.godine u čast i slavu vina i vlasotinačkog vinogorja. U sklopu Vinskog bala organizuje se izbor za “Boginju vina”, najboljeg vinara i najbolje vino.