Srbija Vesti

Produžen raspust u osnovnim i srednjim školama

Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici donela je preporuku svim jedinicama lokalne samouprave da se raspust u osnovnim i srednjim školama produži i sledeće nedelje, odnosno da se nastava u osnovnim i srednjim školama ne održava od 18. do 24. februara 2019. godine, i da prvi radni dan za osnovne i srednje škole bude 25. februar 2019. godine. Vlada je ovu preporuku donela zbog smanjenja rizika i izloženosti đaka virusu gripa.

Kada prestanu razlozi za prekid obrazovno-vaspitnog rada, škola će nadoknaditi propušteni rad, na način koji odredi škola, po odobrenju ministra.