Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Pčinjski okrug Vesti

Produžen rok za zamenu isprava o oružju

Zakonom o izmeni Zakona o oružju i municiji, koji je objavljen 15. februara 2019. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 10/2019, izmenjena je odredba 50. Zakona o oružju i municiji, kojom je rok za zamenu isprava, izdatih u skladu sa prethodno važećim zakonom, produžen do 5. marta 2020. godine.


Zahtev za preregistraciju oružja iz kategorije B podnosi se lično, u organizacionoj jedinici ovog ministarstva prema mestu prebivališta podnosioca zahteva i tom prilikom
se donosi oružje na uvid, prilaže se uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja ne starije od mesec dana, dokaz o opravdanosti razloga za posedovanje oružja (za oružje za ličnu bezbednost neophodno je učiniti verovatnim da bi lična bezbednost mogla biti ugrožena zbog prirode posla ili drugih okolnosti, za lovačko oružje neophodan je dokaz o ispunjenosti uslova za posedovanje lovne karte; za sportsko oružje neophodno je uverenje o aktivnom članstvu u sportskoj streljačkoj organizaciji).

U ovom postupku, nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost podnosioca zahteva, pribavlja uverenje da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak. Uverenja može podnosilac zahteva i sam pribaviti kako bi se zahtev rešio u što kraćem roku.

U toku sprovođenja postupka policijski službenici mesno nadležne policijske uprave, odnosno policijske stanice utvrđuju da li su ispunjeni uslovi za bezbedan smeštaj i
čuvanje oružja u skladu sa važećim podzakonskim aktima.

S obzirom na to da 5. marta 2020. godine ističe rok za zamenu isprava, neophodno je da građani koji imaju isprave o oružju izdate po starom Zakonu o oružju i municiji
(,,Službeni glasnik RS” broj 9/92…101/13), blagovremeno ispune navedenu zakonsku obavezu kako ne bi snosili prekršajnu odgovornost”.

 

Info centar juga