Bojnik Vesti

Profesor dr Marija Ranđelović u Bojniku održala predavanje na temu vršnjačkog nasilja

U sali Doma kulture „Bojnik“ juče je, uz podršku lokalne samouprave, održano predavanje na temu vršnjačkog nasilja a predavač je bila prof. dr Marija Ranđelović, pedagog, književnik i političar.

Ona je istakla da je vršnjačko nasilje u porastu u Srbiji, kao i da nismo svi adekvatno informisani kako bi isto i prepoznali ili uočili sve znake vršnjačkog nasilja koji nas upućuju na to da se dešava nešto što je problem današnje omladine.

Prema njenim rečima, vrlo je važno da naučimo kako da prepoznamo potencijalne žrtve i potencijalne nasilnike, da znamo kako se vrši nasilje, kako se ono donosi iz porodice i kako preko medija ulazi u porodicu.

Na mlade utiču porodica, škola, mediji, vršnjaci….Uz odsustvo vaspitanja i uticaja različitih faktora može doći do poremećaja u ponašanju. Što se tiče vršnjačkog nasilja i njegove klasifikacije kao poremećaja u ponašanju, njegovi uzroci se mogu tražiti u pogrešnom vaspitanju, u nereagovanju vaspitanja, pogrešnim uzorima nepravovremenoj i neadekvatnoj reakciji društva, porodice škole i svih ustanova odgovornih za razvoj omladine.

Dr Ranđelović ističe da je prevencija preduslov svega jer da bismo nešto sprečili moramo da znamo dosta o samom problemu. Prevencija se ogleda u potencijalima lokalnih samouprava u smislu da svaka zajednica treba da na što bolji način iskoristi svoje potencijale koji omogućavaju da mladi koriste svoje slobodno vreme na sadržajan i koristan način. Tu se pre svega misli na ustanove kulture, sportske klubove, ustanove socijalne zaštite, centre za profesionalnu orijentaciju…

Predavanje je u Bojniku održano pred oko 150 učenika i prosvetnih radnika osnovne škole „Stanimir Veljković Zele“ i Tehničke škole „Boško Krstić“.