Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Vesti

Prva licitacija za zakup štandova na Roštiljijadi 15. avgusta

Turistička organizacija leskovac raspisala je oglas za zakup štandova tokom trajanja Roštiljijade. Pravo učešća na licitaciji imaju registrovane ugostiteljske radnje i preduzeća sa važećom dozvolom za rad postojeće ugostiteljske radnje ili preduzeća.

Pre licitacije obavezna je uplata kaucije od 20% od početne cene, kao garant ozbiljnosti, na podračun br. 840-451668-20  /“Depozit po osnovu licitacije za 29. “Roštiljijadu” u Leskovcu / ili na blagajni Turističke organizacije grada Leskovca.

Obrazac za licitaciju sa dokazom o registraciji i uplati kaucije se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za licitaciju”  najkasnije  na dan održavanja licitacije u prostorijama Turističke organizacije grada Leskovca u vremenu od 8 do 15 h.

Podizanje cene se ograničava na 10% od početne cene mesta. Početne cene su nepromenjene još od 2010. godine.

„U zoni A i P cena po kvadratu je 6.199 dianra, u zoni B 4.651 i u zoni C kvadrat je 2.762 dinara“, kaže Tina Stojanović iz TOL-a.

Mesta ima za zakup ukupno 33 štanda.

Prva licitacija će se održati 15.08.2018. godine u Sali Skupštine Grada Leskovca sa početkom u 17 časova. Druga licitacija će se održati 17.08.2018. godine u 17 časova.

Obaveze plaćanja izlicitiranog iznosa regulišu se ugovorom i to:

  1. 50% u roku od 3 dana od dana održavanja licitacije
  2. 50% najkasnije do 24.08.2018. godine

„Ugovor se potpisuje odmah nakon završetka licitacije. Ukoliko se obaveza iz stava 1 ne ispuni, Zakupodavac stiče pravo izdavanja placa, odnosno, javne površine drugom licitantu koji je ponudio najviše u postupku javnog nadmetanja, bez obaveza povraćaja uplaćenih sredstava licitantu koji je odustao od uplate izlicitiranog iznosa. U slučaju da ne postoji drugi licitant, zakupodavac stiče pravo izdavanja placa, odnosno, javne površine drugom licu u daljem postupku javnog nadmetanja.“ navode u Turističkoj organizaciji Leskovca.

Upoznavanje sa Planom lokacija i bližim uslovima korišćenja obavezno je pre početka licitacije, odnosno, podnošenja ponuda. Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Turističke organizacije grada Leskovca, navodi se u saopštenju.