COVID-19 Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa Srbija Vesti

Radno vreme i način rada Opštinske uprave opštine Medveđa tokom vanrednog stanja

Opštinska uprava opštine Medveđa tokom vanrednog stanja zbog suzbijanja širenja virusa Covid-19, zatvorila je javne šaltere u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj: 53-2561/2020 od 16.marta 2020.godine.

Komunikaciju, odnosno rad sa strankama, Opštinska uprava opštine Medveđa usmerava na korišćenje telefona i elektronske uprave, odnosno elektronske pošte.

Zbog realizacije ove mere, dok je na snazi Odluka o vanrednom stanju, Opštinska uprava omogućava strankama, koje imaju potrebe za podnošenjem pismena ili postupanje pred organom uprave ili radi davanja drugih informacija iz nadležnosti Opštine, da prethodno sa nadležnim odeljenjem ostvare kontakt telefonom i dogovore se o načinu postupanja od 8 do 13 časova svaki radni dan, , na sledeći način putem:

– pošte: Opštinska uprava opštine Medveđa, Kralja Milana 48 16240 Medveđa,

– e-mail: pisarnica@medvedja.org.rs

– telefonom na broj: 016/891-138

Podnesci građana u pisanom obliku će se preuzimati u rad i kada nisu podneti na propisanim obrascima.