Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Redovne isplate iz budžeta grada Leskovca

Danas je iz budžeta grada Leskovca isplaćena poslednja rata od 9.650.642,93 dinara na ime komunalnih usluga koje grad Leskovac po ugovoru izmiruje prema JKP Komunalac Leskovac.

Suma je isplaćena za sledeće usluge: održavanje zelenila u iznosu od 3.369.543,39, potkresivanje grana koje se nalaze na putu, košenje trave na putu, čišćenje i uređenje jarkova na putu na teritoriji grada Leskovca u iznosu od 2.516.892,19, održavanje čistoće na površinama javne namene u iznosu od 2.558.133,48, održavanje javnih toaleta u iznosu od 210.827,23, održavanje zoohigijene u iznosu od 1.184.246,64.

Usluge po ugovoru o održavanju horizontalne saobraćajne signalizacije izmirene su u novembru mesecu.

Grad Leskovac kontinuirano ulaže u oblast obrazovanja i sporta, kako bi deca imala sve neophodne uslove za nesmetani rast i razvoj i obrazovanje. S tim u vezi, izgrađena su 2 sportska terena za čije namene je grad Leskovac isplatio 5.473.348,68 dianra i to za sportski teren u medicinskoj školi u Leskovcu 1.445.796,00 dinara i za sportski teren u osnovnoj školi u Brzi 4.027.552,68 dinara.

Takođe, iz budžeta grada Leskovca isplaćuje se poslednja mesečna rata u 2021. godini po osnovu kredita za energetsku efikasnost u iznosu od 1.183.640,60, obaveze na ime kredita za kapitalne investicione rashode u iznosu od 2.992.846,59 i kredit za kapitalne projekte u iznosu od 2.992.846,59.

infocentarjug.rs