Lepote Juga - Vlasotince (2019)

Reka Vlasina… omiljeno mesto za opuštanje u letnjim mesecima

Pored stanovnika Vlasotinca i okolnih sela, reka Vlasina je odavno bila i ostala omiljena lokacija za rashlađivanje u vrelim letnjim mesecima i stanovnicima okolnih opština. Godinama, stanovnici Leskovca odlaze na Vlasinu, pre svega zbog blizine i prelepe prirode koja okružuje ovu reku.

Vlasina je reka koja izvire ispod brane Vlasinskog jezera. Najvažnije pritoke su: Lužnica, Tegošnica i Pusta reka. Ostale pritoke su Gradska reka i Bistrica. Dužina Vlasine je oko 70 km posle kojih se ona kao desna pritoka uliva u Južnu Moravu, 10 km nizvodno od Vlasotinca. Zbog svog planinskog okruženja, a i zbog manjka industrijskih zagađivača Vlasina se računa u jednu od najčistijih reka Srbije. Na proleće, usled otapanja snega u planinskom predelu, koji okružuje korito reke Vlasine, dolazi češće do povećanog vodostaja. U kišnim periodima tokom cele godine događa se isto, da se Vlasina na nekim mestima izlije. U Vlasotincu je korito reke sanirano i nasipom ograničeno nakon poplave 1988. g. Tu je isto izgrađeno i malo akumulaciono jezero za potrebe napajanja gradskog vodovoda.

Gornji tok reke Vlasine

Iako je reka uređena u delu kroz samo Vlasotince, mnogi stanovnici radije odlaze van grada, možda upravo da bi pobegli od ovih uređenih dolova i vratili se prirodi.