Leskovac Vesti

REKONSTRUISANA ZDRAVSTVENA AMBULANTA U PEČENJEVCU

Tokom 2015. godine grad  Leskovac uložio je značajna sredstva u rekonstrukciju i adaptaciju zdravstvenih ambulanti u gradu. Nov izgled dobila je i ambulanta u Pečenjevcu.

Za radove u ovoj ambulanti  u kojoj zdravstvenu zaštitu ostvaruje oko 4000 pacijenata iz ovog sela ali i iz Draškovca, Čekmina, Brejanovca, Kaštevara,  Dom zdravlja je uložio 1.720. 000 dinara, a donacija mesne zajednice Pečenjevce iznosila je 400. 000 dinara. Izvršena je rekonstrukcija stolarije, rekonstrukcija krovne konstrukcije , postavljena nova lamperija i zamenjeni su oluci.

Pored toga u ovoj zdravstvenoj ambulanti napravljena je pomoćna zgrada za kotlarnicu, sazidan dimnjak i izvršeni svi radovi za instaliranje grejne mreže u ambulanti. Okrečena je fasada i betoniran prilazni deo kotlarnici.

Za video nadzor koji je uveden u ambulanti odvojeno  130.000 dinara. Adaptacija i rekonstrukcija ove zdravstvene ambulante i Doma kulture u Pečenjevcu dokaz su da o svim delovima naše teritorije brinemo podjednako.

 

B.Lekić