Srbija Vesti

Rešavanje dela problema inspekcijskih službi početkom 2018.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Branko Ružić izjavio je na sastanku sa načelnicima upravnih okruga u Užicu, da će deo problema sa kojima se u svakodnevnom radu suočavaju inspekcijske službe biti rešen početkom naredne godine.

Ružić je naveo da su problemi manjak kadra, starosna dob preko 55 godina i prirodni odliv inspektora, zbog čega će se Vladi uputiti predlog za povećanje broja inspektora i tehničke opremljenosti službi, kako bi se poboljšao njihov rad i efikasnost. On je, istakavši da će se sistemski pristupiti rešavanju ovih problema, rekao da je namera da se upravo u ove poslove više uključe načelnici okruga, jer oni, kao predstavnici srednjeg nivoa vlasti, imaju uvid i dodatna su spona između lokalnih samouprava i Ministarstva.

Prema njegovim rečima, u nekim upravnim okruzima radi samo po jedan zdravstveni i sanitarni inspektor, koji imaju veliku odgovornost jer brinu o zdravlju građana i to se mora menjati.

Ružić je preneo da je namera Ministarstva da se načelnici okruga na pravi način stave u funkciju reforme javne uprave, kao i da se poboljša njihov status koji nije na zavidnom nivou od 2001. godine, kako u teritorijalnoj organizaciji, tako i u političkom smislu.

Ministar je naglasio i da je u cilju efikasnijeg rada Koordinaciona komisija za inspekcijske službe potpisala sporazum sa prekršajnim sudovima, što će olakšati to da prijave koje inspektori pišu budu ažurne, da ne zastarevaju i da proizvode pravno dejstvo.

Tokom posete Užicu, Ružić se sastao i sa načelnicima upravnih okruga sa Kosova i Metohije, sa kojima je razmatrao aktuelna pitanja.

Izvor:Vlada RS