Prepoznaj istinu! (2019.)

“Roditelji treba da obrate pažnju na to šta sve njihova deca prate na internetu “ – Emilija Mitić profesor ekonomske grupe predmeta Ekonomska škola Leskovac

– Šta je za Vas medijska pismenost i koliko je ona danas važna?

Mogućnost prepoznavanja lažnih, ili informacija prenetih na loš i pogrešan način. Jako važna, iako većina je ljudi u našoj zemlji ne primenjuje.

Ekonomska škola, Leskovac

– Kako u savremenom digitalnom svetu razlikujete istine od laži?

Laži su očigledne, većina novina i portala postaju tabloidi samo radi biznisa i to se vidi.

– Koliko su lažne vesti ozbiljan problem za mlade?

Dosta ozbiljan problem, baš zbog aktuelnih promena, i zbog toga treba od malena da se uče da budu medijski pismeni.

– Kako treba pristupiti medijskom obrazovanju dece? Kako se suočavate sa ovim izazovom na ličnom primeru?

Mislim da se treba uvesti kao obavezan predmet u svim školama, a i da roditelji u većoj meri obrate pažnju na to šta sve njihova deca prate i šta sve od informacija dolazi do njih.

 

„Prindërit duhet ti kushtoj vëmendje për atë që fëmijët e tyre përcjellin  në internet“ -EMILLIJA MITIQ PROFESOR I GRUPIT EKONOMIK LËNDËS SHKOLLORE EKONOMIKE -LESKOVC

 

  • Çfarë është arsimimi medial për ju dhe sa është i rëndësishëm ai sot?

 

Mundësi  për të identifikuar informacionin e pavërtet ose mashtrues. Shumë e rëndësishme, megjithëse shumica e njerëzve në vendin tonë nuk e zbatojnë atë.

 

  • Si i dalloni të vërtetat nga gënjeshtrat në botën e sotme digjitale?

 

Gënjeshtrat janë të dukshme, shumica e gazetave dhe portaleve bëhen tabloide vetëm për hir të biznesit dhe kjo është e dukshme.

 

  • Sa janë lajmet e pavërteta  problem serioz për të rinjtë?

 

Mjaft një problem serioz,  për shkak të ndryshimeve të tanishme, dhe për shkak të kësaj duhet që nga fëmijëria të arsimohen për media.

 

– Si duhet t’i qasemi  arsimit për mediat e fëmijëve? Si e përballoni këtë sfidë në një shembull personal?

 

Unë mendoj se duhet të prezantohet si lëndë e detyrueshme në të gjitha shkollat, por edhe prindërit duhet t’i kushtojnë më shumë vëmendje asaj që fëmijët e tyre po shikojnë dhe çfarë informacione u vin atyre.

 

Projekti „Njihuni me të vërtetën“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Qëndrimet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk shprehin qëndrimet e organit i cili ka dhënë fondet.