Vesti

Ružić:“Važno je da i opštine imaju mogućnost da kroz komunalnu miliciju unaprede komunalni red“

Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Branko Ružić izrazio je zadovoljstvo time što je Vlada Srbije utvrdila Predlog zakona o komunalnoj miliciji.

Ružić je u izjavi za javnost istakao da su razlozi za donošenje zakona o komunalnoj miliciji potreba da se komunalna milicija obrazuje i u opštinama, kao i to da se taj zakon usaglasi sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o policiji.

Važno je da i opštine imaju mogućnost da kroz komunalnu miliciju unaprede komunalni red i da se na taj način građani osete još sigurnijim u svojoj zajednici, rekao je ministar, ističući da je dosadašnji zakon bio namenjen samo gradovima.

Predviđeni su i bolji kontrolni mehanizmi rada komunalne milicije i odgovornosti komunalnih milicionara, a biće unapređena i saradnja sa građanima.

Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji (2018. godine) utvrđeno je da pravo na upotrebu naziva „policija“, ima isključivo Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane.

Takođe, ovim zakonom je utvrđeno da će se zakoni kojima su ustanovljeni organizacioni oblici koji u svom nazivu imaju reč „policija“, uskladiti sa ovim zakonom u roku od tri godine od dana njegovog stupanja na snagu.

Organizovanje ovakve službe i u opštinama doprineće otkrivanju i sankcionisanju prekršaja komunalnog reda i preventivnom delovanju na sprečavanju tih prekršaja, što će poboljšati i kvalitet života građana.

U dosadašnjoj praksi se pokazalo da je potrebno uvesti nekoliko novih ovlašćenja komunalnoj miliciji kako bi se na sveobuhvatan način vodilo računa o komunalnom redu.

Predloženim zakonom je, pored dosadašnjih ovlašćenja, predviđeno i zaustavljanje i pregledanje vozila. Najčešći primeri zbog kojih će se to koristiti jesu neovlašćeno odvoženje ili istovar zemlje, šuta, otpada i drugog materijala, čime se stvaraju deponije na javnim površinama, kontrola nelegalnih taksi vozila i drugo.

Takođe, unapređena je kontrola i odgovornost komunalne milicije, a dodatno je pooštrena disciplinska odgovornost.

Predviđena je i bezbednosna provera komunalnih milicionara prilikom zasnivanja radnog odnosa, ali i tokom rada, uvodi se mogućnost za službu unutrašnje kontrole komunalne milicije, a predviđena je i obaveza posebne obuke za komunalne milicionare za postupanje sa maloletnicima.

 

(Kraj)