Vesti

Saopštenje za javnost SAMOSTALNOG SINDIKATA POLICIJE SRBIJE

Redakciji našeg portala Info centar juga, dostavljeno je saopštenje za javnost Samostalnog sindikata policije Srbije koje prenosimo u celosti:

 

Osećamo za moralnom obavezom da se javnosti obratimo ovim saopštenjem i odamo posebnu zahvalnost Predsedniku Republike Srbije g.Aleksandru Vučiću na konkretnoj realizaciji izmene Uredbe o ostvarivanju posebnih prava bivših zaposlenih u MUP-u na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija iz 2013.godine.

Ujedno se zahvaljujemo Predsednici Vlade Republike Srbije Ani Brnabić,Ministru unutrašnjih poslova dr Nebojši Stefanoviću,Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marku Đuriću,generalnom sekretaru Vlade Republike Srbije Novaku Nediću, kao i svim ostalim visokim državnim činovnicima koji su takođe doprineli realizaciji izmene prethodne Uredbe o penzionsanju bivših radnika MUP-a sa teritorije AP KiM.

Stupanjem na snagu nove Uredbe Vlade Republike Srbije o ostvarivanju posebnih prava bivših zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija od dana 22. februara 2018. godine prestala je sa važenjem prethodna Uredba Vlade Republike Srbije o uslovima za ostvarivanje prava na posebnu penziju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji AP Kosovo i Metohija 05 broj 110-11250/2013 od dana 25.12.2013.godine.

Takođe stupanjem na snagu nove Uredbe su se ispunili svih naši zahtevi i zahtevi bivših radnika MUP-a sa teritorije AP KiM-a.Počev od samog nezakonitog penzionisanja 2013.godine ukazivali smo na nedostanke i nelogičnosti u samoj sadržini prethodne uredbe,uz veliki zahvalnost svim pomenutih državnih funkcionera uspeli samo da sadržinu uredbe izmenimo i učinimo je prihvatljivom za bivše radnike MUP-a R.Srbije sa AP KiM-a.

Ispravljeni su veliki nedostaci u odnosu na pretohodnu uredbu,tako na primer u pogledu ograničavanja slobode kretanja,omogućena je nesmetana promena prebivališta svim bivšim radnicima MUP-a sa teritoriji AP KiM-a,omogućeno je i zasnivanje radnog odnosa ili drugi vid radnog angažovanja korisnika posebne penzije a da to ne utiče na ostvarivanje prava na posebnu penziju, stim što korisnik koji ostvaruje pravo na posebnu penziju ne može zasnovati radni odnos, niti biti radno angažovan u državnom organu, odnosno službi čije se plate finansiraju iz budžeta Republike Srbije.Takođe i bitna je ispravka u pogledu prava korisnika posebne penzije u slučaju smrti korisnika,gde se sva dalja prava lica naslednika penzije ostvaruju pod uslovima pod kojima bi lice naslenik ostvarivalo pravo na porodičnu penziju u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.Bitna izmena Uredbe je i u finansijskom delu gde se posebna penzija utvrđuje u iznosu od 70% prosečne mesečne plate koju je korisnik posebne penzije ostvarilo u 2013. godini,umesto što je to do sada bio slučaj da bude 60 % prosečne mesečne plate koju je korisnik posebne penzije ostvarilo u 2013. godini, – navodi se u saopštenju za javnost Samostalnog sindikata policije Srbije.

(Kraj)