Të gjithë duhet të dimë

SHKOLLA KA PËR DETYRË TË EDUKOJ VAZHDIMISHT PRINDËRIT DHE NXËNËSIT RREH GJITHA FORMAVE TË DHUNËS ELEKTRONIKE

“Shkolla ka për detyrë të edukojë vazhdimisht prindërit dhe nxënësit për të gjitha format e dhunës elektronike“ – Milica Stojanoviq, pedagogë, Shkolla e mesme  në Grdelicë

Cilat janë abuzimet më të zakonshme të fëmijëve në internet që takuat? A mund të na jepni disa shembuj të praktikës suaj?

Nuk ka shembuj konkret të abuzimit të fëmijëve në internet në praktikën tonë edukative-arsimore.

– Edhe pse ky abuzim është i kohëve të fundit, sa është e rrezikshme? Pra, si mund të ndikojë në sjelljen dhe psikikën e fëmijëve?

Mendojmë se abuzimi i fëmijëve në internet është jashtëzakonisht i rrezikshëm dhe mund të ketë pasoja jashtëzakonisht të këqija për zhvillimin emocional, social, mendor dhe të përgjithshëm të fëmijëve.

– Një përqindje e madhe e fëmijëve janë të vetëmeritor në arsimimin e tyre, sepse prindërit nuk kanë kohë për këtë. Sa i madh është ky problem  në botën e sotme në të cilën teknologjia, zakonet dhe nevojat e njerëzve ndryshojnë me shpejtësi të lartë?

Në botën moderne, prindërit shum të zën  mund të çojë në dështime të mëdha në edukimin e fëmijëve. Ky fakt vendos detyra të reja për shkollën si institucion. Kur është fjala për problemin konkret të abuzimit të fëmijëve në internet, ne besojmë se shkolla ka për detyrë të edukojë vazhdimisht prindërit dhe studentët për të gjitha format e dhunës elektronike.

  • Si pedagog, çfarë këshille do t’u jepnit fëmijëve dhe prindërve, kur është e sigurt të përdoren teknologji të reja?

Sa i përket këshillimit të prindërve, kur është fjala për mbrojtjen dhe parandalimin e dhunës elektronike, ne fillimisht insistojmë në monitorimin dhe kontrollin e vazhdueshëm të sjelljes dhe lëvizjes së fëmijëve. Sa i përket nxënësve , arsimi i vazhdueshëm në shkollë tregon rreziqet e dhunës elektronike dhe abuzimit të fëmijëve në internet. Ne insistojmë që, nëse përjetojnë ndonjë formë të dhunës elektronike të ju  raportojn të rriturve, para së gjithash, prindërve dhe mësuesve ose një personi që ata besojnë.

– Sa dhe si TKI moderne (teknologjitë e komunikimit të informacionit) ndryshojnë sjelljen, vlerat dhe fëmijërinë e fëmijëve?

Tekonologjija bashkëkohore të komunikimit të informacionit në njërën anë e bëjnë jetën më të lehtë në botën moderne, por për fat të keq ato ndikojnë negativisht në sjelljen e nxënësve, zhvillimin e tyre fizik, psikologjik dhe shoqëror, si dhe formimin e sistemeve të vlerave.

Projekti “ Të gjithë duhet të dimë“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Pikëpamjet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamj21et e autoritetit që i ka ndarë fondet.